هیپ هیپ هورای Hip Hip Hooray2

مجموعه کتابهای آموزش زبان انگلیسی هیپ هیپ هورای Hip Hip Hooray دارای 7سری کتاب از سطوح کودکان تا نوجوانان را شامل میشود و هر کتاب شامل 8 درس میباشد.

این محصول شامل دو عدد نمونه سوال میانترم و فاینال از کل کتاب هیپ هیپ هورای 2 Hip Hip Hooray  بصورت فایل pdf  هرکدام سه صفحه ای میباشد.

IRT 20,000 – خرید
برای ارسال دیدگاه ابتداواردشوید