نمونه سوال Super Minds 1


نمونه سوال Super Minds 1

مجموعه Super Minds مجموعه ای هفت سطحی است که برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان توسط انتشارات کمبریج به چاپ رسیده است. در این پست نمونه سوالات کتاب Super Minds 1 که دومین سطح از این مجموعه می باشد قرار داده شده است.

یک عدد نمونه سوال دوصفحه ای بصورت فایل word و pdf از درس 1 تا3 کتاب سوپر مایندز 1 Super Minds 1

 

 

IRT 18,000 – خرید
برای ارسال دیدگاه ابتداواردشوید