نمونه سوال 3 First Friends

این پست شامل دو عدد نمونه سوال استاندارد میانترم و پایان ترم (میدترم و فاینال) از کتاب فرست فرندز3 First Friends  میباشد.

( دو عدد فایل word  دو و سه صفحه ای  همراه با تصاویر رنگی)

میانترم از درس 1 تا 5

پایانترم از درس 1 تا 10

دانلود نمونه سوال درس 6تا10

IRT 20,000 – خرید
برای ارسال دیدگاه ابتداواردشوید