درس1تا4 Touch Stone2

در پست حاضر نمونه سوالات فاینال (قسمت اول)  کتاب  Touchstone 2 (تاچ استون 2) قرار داده شده است که از آنجایی که توسط مولفین این مجموعه طراحی شده اند کاملا استاندارد می باشند. این محصول شامل چهار عدد فایل _  دو عدد pdf پنج صفحه ای امتحان فاینال استاندارد از درس 1تا4 بهمراه پاسخنامه و دو عدد فایل صوتی mp3 میباشد.

IRT 20,000 – خرید
برای ارسال دیدگاه ابتداواردشوید