نمونه سوال Top Notch 1 ویرایش سوم

این بسته دربرگیرنده نمونه سوالات استاندارد ویرایش سوم زبان تاپ ناچ 1 Top Notch یا همان Top Notch Assessment Package است .آزمونها به صورت درس به درس ؛ میانترم ( درس 1تا 5 ) کوئیز ( درس 6تا10 ) فاینال ( درس 1تا10 )  است.فایل سوالات با فرمت word و قابل ویرایش است بهمراه فایل صوتی بابت هر آزمون و  کلید آزمونها .این آزمونها توسط انتشارات پیرسون آماده شده است.

IRT 20,000 – خرید
برای ارسال دیدگاه ابتداواردشوید