میانترم English Time 2

این پست شامل دانلود یک عدد نمونه سوال میانترم ( midterm ) از درس یک تا شش از کتاب انگلیش تایم English Time 2  امتحان میباشد.

{ یک عدد فایل word   سه صفحه ای از سوالات میانترم English Time 2 }

IRT 20,000 – خرید
برای ارسال دیدگاه ابتداواردشوید