میانترم Connect 1

کتاب زبان Connect 1، ویرایش دوم از سری مجموعه کانکت میباشد که در چهار سطح آموزشی برای نوجوانان و جوانان طراحی شده است. در این کتاب مهارتهای چهار گانه زبان اموزان بهبود پیدا خواهد کرد. این مجموعه شامل یک عدد  فایل word ( سه صفحه ای) نمونه سوال میان ترم  Connect 1 چهار درس اول بهمراه فایل صوتی قسمت ارائه میگردد. بالا بردن انگیزه، فعالیت های پر جنیب و جوش و جذاب، استفاده از صفحات تمام رنگی، ارتباط زبان آموز با جهان خارج، استفاده از موضوعات معاصر، دارا بودن نکات گرامری، ارائه واژه های جدید، فعالیت برای صحبت کردن از ویژگی های این مجموعه می باشد.

IRT 15,000 – خرید
برای ارسال دیدگاه ابتداواردشوید