میانترم و فاینال Magic Time 2

در پست حاضر نمونه سوالات میانترم و فاینال Magic Time 2 (به فارسی مجیک تایم 2) قرار داده شده است که دومین و آخرین کتاب از مجموعه دو سطحی مجیک تایم است؛ مجموعه Magic Time توسط انتشارات آکسفورد برای آموزش زبان انگلیسی به زبان آموزان خردسال انتشار پیدا کرده است.

نمونه سوالاتی که در این پست برای کتاب Magic Time 2 طراحی و قرار داده شده ان شامل چند نوع نمونه سوال هستند که دربردارنده نمونه سوالات میانترم و فاینال Magic Time 2 (یعنی براساس دروس 1 تا 6و دروس 1 تا 12)  هستند.

سوال میانترم در دو سطح سخت و آسان Easy , Difficult طراحی شده است.

این پست شامل 3 عدد فایل word هرکدام چهار صفحه ای میباشد.

راهنمای خرید

دانلود نمونه سوالات Magic Time 1

IRT 25,000 – خرید
برای ارسال دیدگاه ابتداواردشوید