قسمت دوم فرست فرندز 3

این پست شامل دو عدد نمونه سوال استاندارد میانترم و پایان ترم (میدترم و فاینال) از کتاب فرست فرندز 3 First Friends  قسمت دوم کتاب میباشد.

( دو عدد فایل word  دو و سه صفحه ای  همراه با تصاویر رنگی)

میانترم از درس 6 تا 8

پایانترم از درس 6 تا 10

دانلود نمونه سوال فرست فرندز 3 از کل کتاب

IRT 20,000 – خرید
برای ارسال دیدگاه ابتداواردشوید