سوالات استاندارد Got It! 1

کتاب Got It! 1 (به فارسی گات ایت 1) دومین سطح از مجموعه چهار سطحی Got It می باشد که برای آموزش زبان انگلیسی به زبان آموزان نوجوان انتشار پیدا کرده است. البته هر سطح از این مجموعه در بسیاری از آموزشگاه های آموزش زبان به دو قسمت a و b تقسیم می شود. مثلا کتاب حاضر به دو قسمت Got It 1A (شامل چهار درس اول کتاب) و Got It 1B (شامل چهار درس دوم کتاب) تقسیم می شود. در پست حاضر نمونه سوالات کتاب Got It! 1 قرار داده شده اند. این نمونه سوالات مربوط به ویرایش اول هستند . نمونه سوالات کتاب Got it! 1 شامل نمونه سوالات درس به درس ، دروس 1 تا 2، دروس 3 تا 4، دروس 5 تا 6، دروس 7 تا 8، دروس 1 تا 4، دروس 5 تا 8 و نمونه سوال دروس 1 تا 8 (کلیه دروس با هم) می باشند.

هر یک از این نمونه سوالات شامل فایل PDF سوالات، فایل قابل ویرایش سوالات یا همان فایل word، فایل صوتی مربوط به بخش لیسنینگ سوالات و همچنین پاسخنامه سوالات می باشد.

IRT 20,000 – خرید
برای ارسال دیدگاه ابتداواردشوید