سوالات استاندارد American English File 1 ویرایش سوم

در این مطلب سوالات استاندارد American English File 1 ویرایش سوم (امریکن انگلیش فایل 1 ) که برای زبان آموزان بزرگسال به چاپ رسیده است، برای دانلود قرار داده شده اند. این تست ها مربوط  ویرایش سوم این کتاب می باشند.

برای کتاب سطح امریکن فایل 1 American English File چند نوع آزمون وجود دارد؛ نوع اول شامل سوالات نهایی و میان ترم می باشد. فایل حاوی سوالات نهایی کتاب دارای دو آزمون نهایی از کل دروس است که شامل فایل های صوتی نیز می باشد. این فایل همچنین دارای 2 امتحان میان ترم از دروس 1 تا 6 و 2 امتحان میان ترم از دروس 7 تا 12 می باشد (این 4 آزمون نیز دارای فایل های صوتی می باشند).

نوع دیگر حاوی آزمون های درس به درس است که برای هر درس دارای 3 آزمون است؛ یکی از سه آزمون شامل سوالات کاملا تستی است و دو آزمون دیگر سوالات ترکیبی را شامل می شود. دو آزمون ترکیبی هر درس شامل فایل های صوتی نیز می باشند. و نوع دیگر شامل نمونه سوالات چند درس می باشد که در حال حاضر شامل آزمون دروس 1 تا 3، دروس 4 تا 6، دروس 7 تا 9، دروس 10 تا 12، دروس 1 تا 4، دروس 5 تا 8، دروس 9 تا 12، دروس 1 تا 6 و دروس 7 تا 12 می باشد. این آزمون ها نیز دارای بخش لیسنینگ می باشد.

کلیه آزمون ها هم دارای برگه پاسخنامه و هم دارای کلید سوالات می باشند.

IRT 20,000 – خرید
برای ارسال دیدگاه ابتداواردشوید