درس 11تا15 فمیلی فرندز1

این پست شامل یک عدد نمونه سوال زبان درس 11 تا 15 همراه با تصاویر رنگی  از کتاب فمیلی فرندز1 Family and Friends 1 شامل مهارت های listening , reading , grammar , vocabulary , writing میباشد. (ویرایش دوم)

نمونه سوال شامل فایل word چهار صفحه ایست.

بهمراه فایل صوتی با فرمت mp3

 

سوالات از کل کتاب در  اینجا  موجود است.

IRT 20,000 – خرید
برای ارسال دیدگاه ابتداواردشوید