درس 1 تا 6 تین تو تین 2

مجموعه کتابهای زبان انگلیسی تین تو تین Teen 2 Teen شامل 4 سری کتاب و هر کتاب دارای 12 درس unit  مناسب گروه سنی نوجوانان میباشد.

این محصول شامل 1عدد نمونه سوال بصورت فایل word سه صفحه ای از درس 1 تا 6  از کتاب تین تو تین2 Teen 2 Teen  میباشد.

IRT 20,000 – خرید
برای ارسال دیدگاه ابتداواردشوید