درس 1تا4 2 Big English

این پست شامل یک عدد نمونه سوال درس 1تا4 کتاب بیگ اینگلیش2 Big English 2 بصورت فایل word پنج صفحه ای شامل مهارت reading , vocabulary , grammar میباشد .

سوالات در تاریخ 8 اردیبهشت 1401 توسط تیم پروشات طراحی گردیده است.

IRT 20,000 – خرید
برای ارسال دیدگاه ابتداواردشوید