تستهای استاندارد تاپ ناچ فاندمنتال ویرایش سوم Top Notch Fundamental 3rd E


این بسته دربرگیرنده نمونه سوالات استاندارد *** ویرایش سوم *** زبان تاپ ناچ فاندمنتال  Top Notch Fundamental یا همان Top Notch Assessment Package است .آزمونها به صورت درس به درس ؛ درس 1 تا 7 ( میانترم ) و درس 8 تا 14 و درس 1تا14 (فاینال) است.فایل سوالات با فرمت word و قابل ویرایش است بهمراه فایل صوتی بابت هر آزمون و  کلید آزمونها .این آزمونها توسط انتشارات پیرسون آماده شده است.

IRT 20,000 – خرید
برای ارسال دیدگاه ابتداواردشوید