مجموعه استاندارد آزمونهای جمع بندی View point 2

مجموعه استاندارد آزمونهای جمع بندی View point 2

در پست حاضر نمونه سوالات کتاب  View point 2 قرار داده شده است.

مجموعه استاندارد آزمونهای جمع بندی View point 2 شامل سوالات درس به درس و میان ترم و پایان ترم  ( فاینال ) می باشند.

بهمراه پاسخنامه  ، فایلهای صوتی و متن فایلهای صوتی و نمونه های writing  میباشد.

IRT 20,000 – خرید
برای ارسال دیدگاه ابتداواردشوید